Обслужване с усмивка в “Захарни заводи”

Подобряването на обслужването от “Захарни Заводи” е синоним на управлението на материалите и суровините, на производството на локум, вафли, халва, бонбони, както и физическата дистрибуция. Но обслужването не може в рамките на обикновено управление да влезе, в снабдяване, схеми или дистрибуция. То е логично разсъждение, начин на мислене, което добри резултати дава навсякъде, където неговото оптимизиране позволява комплексно разглеждане на следващите във времето процеси един след друг при определена дейност в “Захарни Заводи”.

Контактите с клиентите се осъществяват от търговските представители за локум, вафли, халва, бонбони. Заявките от търговците на дребно се осъществяват най-често при срещи с търговски представители, а по телефон, факс или e-mail – редовни контакти.

Срокът за изпълнение на доставките на бонбони, вафли със шоколадов пълнеж, халва, локум, е до 24 часа в повечето случаи, като са възможни и изключения, разбира се, за по-редовни клиенти, които и по-големи количества да поръчват, но от самия дистрибутор зависи това. С Metro и другите вериги “Захарни заводи” осъществява специални договорености и контакти с всеки от тях конкретно, въз основа на които техните взаимоотношения се формират, по отношение на доставките на локум, вафли, халва, бонбони.

Основните принципи и тенденции в практиката и развитието на индустриалната политика у нас, наличието в този сектор от икономиката на инвестиции в опаковки за печатница през следващите години, трябва на пазарни и икономически позиции да се основава – ненамеса на държавата в дейността на фирмите; конкурентноспособност на стопанските единици; подобряване на пазарните механизми и регулации в пазарната икономика на преходния период; сериозна инвестиционна подкрепа.

В пазарното общество двигателят на индустрията е конкуренцията, гарантираща свободата в стопанската дейност. Държавата трябва да гарантира на конкуренцията граничните условия и предотвратяването пред нея на ограничения. Това трябва чрез ликвидиране да става на монополите или ограничаването им, контрол върху сливанията, стимулиране между малки и средни предприятия на кооперирането.

Да започне стопанска самостоятелна дейност трябва да има възможност за всеки. Така мощен ресурс се осигурява за увеличаване на ръководни кадри и компетентни специалисти, което ще влияе положително от своя страна върху цялата обществена и икономическа динамика и естествен подбор ще осигурява при лоялна конкуренция в производството на халва, вафли, локум, бонбони.

Comments are closed.