Как се избира доставчик за захарни изделия

Изборът на доставчик се определя в “Захарни заводи” от особено важни условия:

  • Мястото на доставчика спрямо получателите на суровините, което се определя от наличието на подходящи транспортни връзки и дължината на маршрута, а също и от възможностите за комбиниране на автомобилен и железопътен, автомобилен и воден транспорт.
  • Качеството на суровините и материалите за вафли, халва, локум, бонбони, което е следствие от глобалната стратегия за достигане при изделията на максимално качество.
  • Разходите за превоз и отклоненията на стоките, халва, локум, бонбони, вафли, в следствие затруднения по трасето. Увеличаване времето на пътуването, забавянето при разтоварване и товарене, количествено приемане на материалите и т.н., което също се отразява на транспортните разходи неблагоприятно.
  • Времето за превоз на опаковки за печатница, вафли, халва, локум, бонбони и трудностите, които поради задръстване на пътищата могат да доведат до закъснение, също и пътно-транспортни произшествия и неблагоприятните атмосферни влияния и др. У нас има гъста мрежа от трето- и четвърто-класни пътища, създаващи такива подобни трудности по тях.

В снабдяването на суровини за производството на локум, вафли, халва, бонбони организирането на доставките на продукти е важен момент. Основни организационни направления на доставките и оперативното управление са:

  • Оптимално използване на капацитета на транспортните средства, което зависи от комбинирането на стоки и обединяването на товарите, различни характеристики на бонбони, вафли, халва, локум, които при превоза са съвместими. Оптималната товароподемност на превозните средства помага за намаляване на транспортните разходи, а оттам и на общите.
  • Обединяване в по-големи партиди на доставките на халва, вафли, локум, бонбони и ефективно използване на превозните средства. Това от обема на продажбите зависи, печатница за опаковки, големината на складовете, източниците за доставка и отдалечеността им.
  • Избор на маршрути, по които рационално да се превозват стоките, като локум, вафли, халва, бонбони. Целта е излишно дълги превози да не се допускат, насрещни, кръстосани, които дейността биха оскъпили доста. При редовни постоянни доставки, маршрутите могат така да се оптимизират, че за всички превози сумарно в рамките на даден период от време, да е най-късо разстоянието – важен метод за намаляване на транспортните разходи на вафли, локум, халва, бонбони.

Comments are closed.